Torsjö Gård står för en stark och levande landsbygd, där vi så långt det är möjligt tar tillvara på gårdens egna resurser samt värnar om närproducerat.


Därför är vi 
ett naturligare val.

Torsjö Gourme

Djuren har möjligheten att gå fritt på naturbete i en blandning av åker- och skogsmark året runt. Köttet får på det viset en fantastisk karaktär med mycket hög kvalité

Torsjö Miljö

Fåren är fantastiska och ger så mycket mer än bara produkterna vi säljer. De håller våra bete- och ängsmarker öppna och bidrar till ett härligt lugn samt en känsla av att ge tillbaka till naturen.

Kontakta oss